703021270

Turismcoach

Destinationsutveckling, paketering och turismcoachning

Stöd till destinationer som vill bygga kulturarvsturism. Vi börjar med analysfas av företag som är lämpade och villiga att medverka i te x paketframtagning. Vi lägger upp och genomför en plan för framtagning av paket och i vissa fall förslag på produktutveckling. Vidare omfattar detta; styrka/svagheter, kalkylering, resegarantifrågan, att skriva avtal och andra överenskommelser, marknadsplanering och utvärdering. Obs – jag gör inte jobbet, men jag pushar er i hur ni ska göra! Vi utvecklar detta tillsammans där jag är coachen.


Entertainer och estradör

Tal, föredrag, kurser, workshops

Kanske behövs en sammanhållande kraft på konferensen? Eller en workshopledare inom marknads- eller produktutveckling. 

På turismsidan handlar det om ”edutainment” i korsningen mellan kultur och turism. Genom föreläsningar delar jag med mig av erfarenheter, upplevelser och insidertips från 15 år i kulturturismbranschen och museivärlden. I sin längre form kan det handla om inspirationsdagar, utbildningar eller workshops där jag håller lektion, är talare eller moderator.

Föredrag som ger vägledning och inspiration, inriktningen är kulturarv, landsbygdsutveckling och turism eller framgångsrik marknadsföring generellt. Ofta tar jag utgångspunkt i Arn-projektet som huserade i Skaraborgsregionen under 2000-talets första decennium. Destinationsutveckling, vikten av samverkan, mötet mellan privat och offentlig sektor, gräsrotsperspektiv, varför kulturarv är en dragare samt framgångsfaktorer och motgångar för lyckad turismutveckling är teman som kan beställas. Och hur gör man för att bli en lyckad region för filmturism?


Målgrupp; Regioner, kommuner, skolor och universitet, företag, föreningar.Praestopress


Reportage, artiklar, nyhetsbrev, pressrelaser och tidningar och magasin. Vi åtar oss enskilda skribentuppdrag eller ett helt redaktörsskap. Vi kan också skapa eller förnya websiter och sociala media. Anja Praesto är publicerad i dagsmedia, veckotidningar och specialmagasin och har lång erfarnhet av förmedla i ord och bild. Fn jobbar hon också skönlitterärt med ett bokprojekt samt medverkar i en novellsamling som ges ut sommaren 2017.


PRAESTO PRATUM

Praesto Pratum samarbetar med event- och föreläsarbyrån SAJ AB. Boka föreläsningen där. 

Idag hade vi ett mycket spännande föredrag av Anja Praesto. Hon berättade för oss på ett mycket entusiastiskt sätt om gravöppningen av Magnus Ladulås (trodde man…). Mötet idag var Rotary när det är som bäst, Anjas berättelse smittade av sig. Tack Anja, kom snart tillbaka!

Uddevalla Rotaryklubb