703021270

Välkommen

Hem

Marknadsförföring med kulturarv och historia.

MARKNAD OCH KULTURARV

Pratum vill stötta dem som strävar efter att bidra till att Sverige utvecklas som turistnation. Framför allt den turism som baseras på kulturarv. Detta gör vi genom att utveckla företag och organisationer genom coachning, projektledning, workshops och inspirationsdagar. Vi håller också föredrag inom ämnena marknadsföring, kommunikation och historia.

Utanför kultursfären jobbar vi även med stora och små arrangemang inom företag och organisationer som vill genomföra konferenser, kundaktiviteter eller personaldagar. 

UPPLEVELSEDIMENSIONEN


För att åstadkomma en lyckad kulturturistisk satsning kan man ta utgångspunkt i de fyra upplevelsedimen-sionerna; entertainment, education, esthetism, escapism. Anja Praesto, turismutvecklare med många år som marknadsförare i kultursektorn delar med sig av sin erfarenhet som inspiratör, föredragshållare och projektledare.

VEM?

Jag som står bakom Pratum heter Anja Praesto och bor i Mellansverige. Min bakgrund är 15 år i fordonsindustrin och 15 år i kulturbranschen. Jag har jobbat många år på museum med marknadsfrågor och destinationsutveckling. I mitt nätverk har jag kompetenta och framstående personer inom marknad och kommunikation, kulturarv och landsbygdsutveckling.